Testimonial

Gert Jan Overduin

Profielfoto van Gert Jan Overduin
Gemeente Assen

Adviseur jeugd en onderwijs

"Assen is net klein genoeg om elkaar beter te leren kennen."

Een van de plezierigste dingen bij gemeente Assen is dat we een mooi team zijn. Collega's denken aan elkaar, zijn alert hoe het persoonlijk met je gaat, maar staan je ook bij met advies en expertise, als het gaat om vraagstukken op mijn vakgebied. Belangrijke vragen met betrekking tot mijn vakgebied jeugd, zijn bijvoorbeeld of we als stad ook aantrekkelijk willen zijn voor jongeren die naar Groningen vertrekken. En of we naast goede scholen, ook goede doorstartmogelijkheden willen hebben naar werk. Zo'n zoektocht, uiteraard in afstemming met het college, maakt je functie interessant en hoef je niet in je eentje te doen. Zo zit ons team niet in elkaar. Je kunt makkelijk een sparringpartner vinden. Aan het woord is Gert Jan Overduin, beleidsadviseur op het gebied van jongeren, (passend) onderwijs, participatie en preventie bij Ontwikkeling & Advies.

Samen beleid ontwikkelen, elkaar in de ogen kijken

Ook de wijze hoe we hier worden aangestuurd is prettig. Natuurlijk moet duidelijk zijn wat je gaat doen maar hòe je dat invult, bepaal jezelf. Dat doet een groot appèl op je eigen zelfstandigheid, je verantwoordelijkheid en verbondenheid met je werk en vakgebied. Voor maart 2020 (corona)was ik vier dagen per week in het gemeentehuis en plande het liefst externe afspraken naar bijvoorbeeld Yorneo, scholen of Vaart Welzijn. Dan hou je er goede feeling mee. Nu werk ik meer thuis, maar beleid kun je niet vanaf je laptop maken. Dat doe je interactief. Dat moedigt de leiding ook aan. Wil je met partners en jongeren integraal (jeugd) beleid ontwikkelen, dan blijft het van belang fysiek bij elkaar te zijn, zodat je elkaar in de ogen kan kijken. Bij online vergaderingen vang je non verbale signalen vaak onvoldoende op.

Maatschappelijke herstelagenda

Een bijzonder moment was dat we in coronatijd een webinar hebben georganiseerd voor Asser professionals die voor en met jongeren werken. 70 van deze professionals hebben hier aan meegedaan. Samen met hen hebben we ideeën en plannen gegenereerd om jongeren te kunnen helpen. Jongeren konden immers niet meer naar school, sommigen vereenzaamden, jongeren kregen onderwijsvertraging, verloren onderling contact etc. We wisten dat er vanuit het Rijk veel geld vrij zou komen na coronatijd. Daarop wilden we niet wachten. Het was mooi om te zien hoeveel energie er vrij kwam en in werkgroepjes plannen werden gesmeed en uitgewerkt over bijvoorbeeld leefstijl, over samenwerken, een goede conditie krijgen of hoe vereenzaming tegen te gaan. Deze plannen zijn terug te vinden in de maatschappelijke herstelagenda Assen na corona en is natuurlijk prachtige input voor ons lokaal integraal jeugdbeleid.

Preventiefonds

Een ander onderwerp waar ik heel trots op ben, is dat ons college ervoor kiest een miljoen beschikbaar te stellen in ons sociaal domein voor preventie. Zij gelooft in preventie. Het is niet een miljoen voor de hele collegeperiode maar een miljoen per jaar gedurende deze vier jaar. Daar is lef voor nodig, zeker in een tijd waarin ook moet worden bezuinigd. Voor een deel gaat dat geld naar het eerder opgerichte preventiefonds. Dat is er voor initiatieven van professionele organisaties en voor initiatieven van inwoners. Hierover hebben we ook documentaire laten maken te gaan (te vinden op youtube onder preventiefonds Assen). Als gemeente zijn we met dit preventiefonds redelijk uniek.

Terug naar overzicht

Wil je onze vacatures ontvangen?

Registreer je dan!